Domů

Vítáme vás na stránkách společnosti VOTAS s.r.o.. Naše firma Vám nabízí ucelený systém služeb v oblasti vodohospodářských staveb – rybníky, protipovodňová opatření, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod a další související objekty. Spolupracujeme převážně s obecními úřady při přípravě i realizaci staveb souvisejících zejména se zajištěním pitné vody a čištěním odpadních vod. Nabízíme dlouholeté zkušenosti našich zaměstnanců s provozováním vodohospodářské infrastruktury, které uplatňujeme nejen při zpracování projektových dokumentací a realizaci staveb, ale zejména při následném provozování vybudovaných infrastruktur.  Působnost naší firmy se rozkládá pouze na území středočeského kraje, abychom byli našim partnerům „na blízku“ a byli schopni reagovat na jejich potřeby a provozní problémy.

Nabízíme

 • poradenskou činnost
 • zpracování technicko – ekonomický studií proveditelnosti
 • zhotovení projektové dokumentace staveb (územní, stavební, realizační)
 • inženýrské činnosti pro vyřízení povolení stavby
 • zpracování pasportů vodovodů a kanalizací
 • zpracování projektů vodovodních a kanalizačních přípojek
 • zajištění technického dozoru investora
 • zajištění koordinátora BOZP na stavbách
 • závěrečné vyhodnocení stavby a zkušebních provozů
 • provozování vodovodů a kanalizací (odborná osoba provozovatele)
 • posouzení technického stavu vodohospodářské infrastruktury
 • kouřové zkoušky kanalizace