Provozování vodohospodářské infrastruktury

  • činnost odborného zástupce obcí při provozování vodovodů. kanalizací a ČOV
  • technické poradenství k provozování vodovodů, kanalizací a ČOV
  • vyhledávání úniků vody na vodovodních řadech
  • inspekce kanalizace kouřovou zkouškou
  • měření přetlaků požárních hydrantů
  • projekty vodovodních a kanalizačních přípojek
  • pasport stávajících vodovodních a kanalizačních sítí
  • zpracování kanalizačních řádů
  • vyhodnocení zkušebních provozů ČOV