Technická činnost

  • technický dozor investora vodohospodářských staveb
  • technický dozor zhotovitele
  • koordinátor bezpečnosti na staveništi