Inženýrská činnost

  • činnosti spojené se zajištěním územního nebo stavebního povolení staveb
  • příprava podkladů a administrace kolaudace staveb
  • zpracování kanalizačních řádů
  • zpracování provozních řádů
  • vyhodnocení zkušebních provozů ČOV
  • zpracování plánů BOZP