Historie firmy

Společnost VOTAS s.r.o. byla založena v březnu roku 2014. Založení společnosti bylo logickým vyústěním dlouholeté činnosti jednatelky společnosti, která působila v oboru vodohospodářských staveb jako OSVČ již od roku  2005. Smyslem založení bylo vytvořit společnost pro poskytování inženýrských vodohospodářských služeb s regionální působností s využitím dlouholetých profesních zkušeností a znalostí místních podmínek.

Od počátku se specializujeme zejména na infrastrukturu související se zásobováním obyvatelstva vodou a odváděním a čištěním odpadních vod. Své zkušenosti nabízíme obcím, pozemkovým úřadům, podnikatelským subjektům i široké veřejnosti. Máme zkušenosti s podmínkami výběrových řízení a projekty financovaných z dotačních programů.

Společnost VOTAS s.r.o. provozuje také táborovou základnu Zbožňov u Obce Senetín. Je spolupořadatelem letního integrovaného tábora pro zdravé i handicapované děti. Podporujeme v činnosti občanské sdružení Cesta životem bez bariér, z.s. a Lékaře bez hranic (Médecins Sans Frontières in Czech Republic, o.p.s.).